Räknas elektronik som vitvaror som farligt avfall?

Svar: Elektronik är huvudsakligen farligt avfall.