Kommer Ragn-Sells hjälpa oss med att ta fram rätt avfallskod (EWC) för vårt avfall?

Svar: Ragn-Sells kan hjälpa till på så vis att viss historik från tidigare tömningar kan finnas i din Kundportal som du får om du är kund till Ragn-Sells.