Jag som avfallsproducent behöver mer information/utbildning för att själv kunna klassa det i avfallskoder (EWC). Hur får jag reda på hur jag klassar avfall?

Svar: Använd Ragn-Sells tjänst Kemist eller säkerhetsrådgivning. Kontakta din säljkontakt eller Ragn-Sells Kundservice för beställning.