Finns exempel på en verksamhet som inte omfattas av den nya rapporteringsskyldigheten?

Svar: Det finns få undantag, men ett exempel är det farliga avfall som uppstår i ett privat hushåll.