Om vi vill använda Ragn-Sells som ombud, hur gör vi det?

Svar: Du behöver underteckna en fullmakt per organisationsnummer. Kontakta vår kundservice.