Får jag något kvitto på att Ragn-Sells rapporterat in till Naturvårdsverket?

Svar: Ragn-Sells rapportering till Naturvårdsverket sker via API (direktintegration). Detta gör att inga PDF-kvitton skapas. Som svar på rapporteringen får vi ett avfalls-ID per materialslag. Ragn-Sells har därför utvecklat en statistikrapport som redovisar all rapporterad information.