Frågor om Ragn-Sells tjänst för hjälp med rapporteringen

Om vi vill använda Ragn-Sells som ombud, hur gör vi det?

Svar: Du behöver underteckna en fullmakt per organisationsnummer. Kontakta vår kundservice. 

Får jag något kvitto på att Ragn-Sells rapporterat in till Naturvårdsverket?

Svar: Ragn-Sells rapportering till Naturvårdsverket sker via API (direktintegration). Detta gör att inga PDF-kvitton skapas. Som svar på rapporteringen får vi ett avfalls-ID per materialslag. Ragn-Sells har därför utvecklat en statistikrapport som redovisar all rapporterad information. 

Kan en avfallslämnare se vad t ex Ragn-Sells rapporterar i Naturvårdsverkets tjänst om vi använder er som ombud?

Svar: Nej, inte själva rapporten som skickats till Naturvårdsverkets avfallsregister. Du finner uppgifter som rapporterats i statistiken som nås i Ragn-Sells Kundportal som du får när du blir kund till Ragn-Sells. Om du inte har en Kundportal kan du kontakta vår kundservice. 

Kommer alla transportdokument att finnas i kundportalen?

Svar: Ja, transportdokumentet kommer att finnas i din Kundportal som Ragn-Sells kan skapa åt dig som är kund. Dock så finns inget krav att spara transportdokumenten utan det är anteckningarna (statistiken med leveransplatser) som ska efterfrågas av revisorerna.