Frågor om Ragn-Sells tjänst för hjälp med rapporteringen

Om man använder Ragn-Sells som ombud, hur gör man det och behöver inte vi göra något då?

Svar: Tjänsten går igång automatiskt den 1 nov 2020. Vi kommer att be dig underteckna en fullmakt så snart som möjligt.

Kommer Ragn-Sells hjälpa oss med rätt EWC kod över det avfall som vi brukar lämna?

Svar: Ragn-Sells kan hjälpa till på så vis att viss historik från tidigare tömningar kan finnas i Kundportalen.

Jag som avfallsproducent behöver mer information / utbildning för att själv kunna klassa det i EWC-koder. Hur får jag reda på hur jag klassar avfall?

Svar: Använd Ragn-Sells tjänst Kemist eller säkerhetsrådgivning. Kontakta din säljkontakt eller Ragn-Sells Kundservice för beställning.

Hur kommer det fungera med miljöskåp, är datum för uppkomst den dag skåpet är fullt eller ska varje påfyllning i skåpet registreras för sig?

Svar: Dagen som skåpet töms styr registreringen.

Kommer denna informationen kunna kopplas till API? Att direkt få statistik till våra system utan att öppna Kundportalen?

Svar: Nej, ingen kommer att "komma åt" informationen i avfallsregistret.

Kommer alla transportdokument att finnas i Kundportalen om vi får en revision eller skickar ni ut dem?

Svar: Ja, transportdokumentet kommer att finnas i kundportalen. Dock så finns inget krav att spara transportdokumenten utan det är anteckningarna (statistiken med leveransplatser) som ska efterfrågas av revisorerna.

Vi har verksamhet på ca 150 siter. Hur många "kunder" är vi till Ragn-Sells? Lägger vi upp varje site för sig eller per organisationsnummer?

Alla 150 siter måste ha ett uppdragsnummer men samma organisationsnummer gäller för samtliga siter.

Vad händer om man varken lämnar en fullmakt eller meddelar er satt man ska sköta rapporteringen själv?

Svar: Tjänsten går igång automatiskt den 1 nov 2020. Vi kommer att be dig underteckna en fullmakt så snart som möjligt.

Ingår korrigering av de registrerade skattade mängderna mot uppmätt mängd vid mottagning i er tjänst?

Svar: Ja, vi rapporterar in verklig mängd till Naturvårdverket.

Varför skall Ragn-Sells ta ut en extra avgift för registret när Ni ju redan utför upprättandet av transportdokument åt kunden?

Svar: Vi tillför våra kunder ett värde genom en trygghet i att rapporteringen sker på rätt sätt och i utsatt tid.

Sköter ni både producentrapporteringen och transportörrapporteringen?

Svar: Om vi för förtroende att sköta det åt avfallsproducenten så gör vi det samt om vi utför transporten så sköter vi även den rapporteringen.

Räcker det med att vi sparar kopia på transportdokument som ni upprättar och att ni är vårt ombud att rapportera in till Naturvårdsverket? 

Svar: Om ni har vår Kundportal så kommer ni att kunna se anteckningen innan transporten genomförs och efter så kommer ni att se all statistik. Så ni behöver inte dokumentera något mer.

Hur hanteras anteckningsskyldigheten i er tjänst? Den ska ju ske innan transporten sker.

Svar: Om ni har vår Kundportal så kommer ni att kunna se anteckningen innan transporten genomförs och efter så kommer ni att se all statistik. Så ni behöver inte dokumentera något mer.