Frågor om farligt avfall

Vad innefattar "Farligt avfall" förutom t ex färg?

Svar: Farligt avfall är markerat med en asterisk i avfallsförordningen. Om du är osäker på om avfallet är farligt avfall vill vi tipsa om att ladda ner vår sorteringsapp RagnCycle eller läs mer i vår sorteringsguide.

Spackelrester från målningsentreprenad, räknas det som farligt avfall?

Svar: Det bero på vilket spackel som används, om ni är osäker så läs i säkerhetsdatabladet för att få fram vad avfallet räknas som.

Gäller rapporteringskravet även smittförande avfall?

Svar: Ja, anteckningsskyldigheten gäller allt farligt avfall.

Räknas inte elektronik som vitvaror som farligt avfall?

Svar: Elektronik är huvudsakligen farligt avfall.