Frågor om ansvaret för rapporteringen

Vem är producent av FA om ett företag byter lysrör åt en fastighetsägare i t ex en kontorsfastighet?

Svar: De beror på vad det står i avtalet mellan parterna.

Är jag insamlare om vi samlar ihop avfallet till en central punkt på mitt företaget. Ska jag då genomföra detta eller är jag producent för hela verksamheten?

Svar: Om avfallet fortfarande finns på område men samlas in på en central plats så är ni avfallsproducent och behöver endast uppfylla kravet för den.

Vad är den minsta mängden som behöver registreras? Kan en enstaka glödlampa behöva ett transportdokument för transport till företagets miljörum?

Svar: Nej, allt farligt avfall oavsett mängd ska rapporteras.

Om man vill transportera mycket små mängder avfall själv och lämna in till avfallsmottagaren, vad registrerar man då till Naturvårdsverket?

Svar: Ni ska föra anteckning innan transporten sker och senast två arbetsdagar efter att anteckningen är utförd rapportera den till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Gällande sortering av batterier, ska man skilja på bly, litium, ni-mh batterier och dess avfallskod? Eller kan jag samla dom i en gemensam?

Svar: Du bör sortera batterierna.

Är man inte orolig över att det kommer att ske än mer "dumpning" till följd av denna lag?

Svar: Det blir för första gången möjligt för tillsynsmyndigheten att kunna följa upp om företag lämnar farligt avfall. På så sätt kommer det att finnas större möjlighet att upptäcka eventuella dumpningar. Tyvärr finns det aktörer som inte har tillstånd och som inte följer lagar och regler. Anlita ett seriöst avfallsföretag.

Räcker en fullmakt per RAMavtals -organisationsnummer? Eller skall det var per lokalt avtal?

Svar: Det räcker med en fullmakt per organisationsnummer.

Finns exempel på en verksamhet som inte omfattas av den nya  rapporteringsskyldigheten, t ex återförsäljare som mellanlagrar farligt avfall?

Svar: Det finns få undantag som räknas upp i 6 kap 13-16 § (säkerhetsklassade uppgifter, militär, FRA m.fl.) samt 21 § (Farligt avfall som producerats av hushåll).

Vad gäller om vi har utländskt org.nr?

Svar: Då kan du använda VAT nr istället för organisationsnummer.

Vad menas med anteckningsskyldighet mot kund enl. 6 kap 1§?

Svar: Kund behöver föra anteckning av; 
1) var avfallet produceras inkl. org.nr (VAT nr)
2) datum och tid för borttransport
3) transportsätt och transportör
4) avfallstyp och vikt i kg
5) mottagare och plats där avfallet hanteras
Detta hittar du i Ragn-Sells Kundportals beställningsunderlag