MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Plaströr, blandade

Plastic pipes, mixed

Plaströr blandade med märkning ex. PP, PE, HDPE, PVC, främst rör för vatten och avlopp, utan föroreningar i form av kopplingar och svetsningar får förekomma.

rs_737955_plastror_blandade.png
Färgkod plast

Plast

737955

Ja tack plaströr, blandade

Plaströr avsedda för vatten och avlopp, märkta med ex. PP, PE, HDPE och PVC, rena utan föroreningar.

Nej tack plaströr, blandade

Plaströr med märkning PEX-rör (används ofta i golvvärme), kopplingar m.m.

Vad händer med plaströr, blandade?

Återvinning av plaströr, materialet samlas in, sorteras och transporteras till materialåtervinning.

Ragn-Sells materialnummer 737955
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Nej
Avsättningsmaterial Nej