MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Plastförpackningar

Plastic packaging

Hårda och mjuka plastförpackningar som är tömda, kan tex vara. ketchupflaskor, påsar, dunkar eller flaskor.

rs_737012_plastforpackningar_harda_mjuka.png
Färgkod plast

Plast

737012

Ladda ner materialblad för Plastförpackningar
737012.pdf

pdf, 90,11 kb

Ja tack plastförpackningar

Flaskor, Burkar, Backar, Dunkar, Plastpåsar, Refillpåsar

Nej tack plastförpackningar

Pulkor, Toaborstar, Blomlådor, Farligt Avfall

Vad händer med plastförpackningar?

Materialet samlas in, sorteras och transporteras sedan till material- eller energiutvinning.

Ragn-Sells materialnummer 737012
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej