MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Plastförpackningar, övriga

Plastic packaging, other

Materialet avser blandade förpackningar av industriell typ såsom dunkar, hinkar och andra plastförpackningar av PE, HDPE och PP, endast rena förpackningar.

rs_737013_plastforpackningar_ovrigt.png
Färgkod plast

Plast

737013

Ja tack plastförpackningar, övriga

Hinkar, dunkar och andra plastförpackningar

Nej tack plastförpackningar, övriga

Inga föroreningar eller sammansatta material, ej farligt avfall

Vad händer med plastförpackningar, övriga?

Materialet samlas in och går till materialåtervinning.

Ragn-Sells materialnummer 737013
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja