MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Plast, polypropen, hård plast

Plastic, polypropylene, hard plastic

Materialet omfattar alla hårda och ofärgade plastförpackningar som består av polypropen (PP). I detta material får ej förekomma någon annan typ av plast. Vid osäkerhet - kontakta Ragn-Sells.

rs_737050_polypropen_hard_plast.png
Färgkod plast

Plast

737050

Ja tack plast, polypropen, hård plast

Godislådor, Plasthinkar, Plastdunkar, Plasttunnor, Plastbobiner, Plastburkar, Plastflaskor

Nej tack plast, polypropen, hård plast

Tunna plastmuggar, Frigolit, Skyddsplast för kolvstänger, Förpackningar som innehåller matavfall, Papper, Glas- och metallförpackningar, Farligt Avfall.

Vad händer med plast, polypropen, hård plast?

Materialet samlas in, sorteras och transporteras sedan till materialåtervinning.

Ragn-Sells materialnummer 737050
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja