MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Plast, blandad

Plastic, mixed

All förekommande plast, ren och utan föroreningar kan blandas för vidare hantering.

Plast blandad 737001
Avfallsfärg plast

Plast

737001

Ja tack plast, blandad

Endast plast, Krymp- & sträckfilm, Plaströr, Våtrumstapeter, Plastförpackningar, Plastprofiler, EPS (frigolit), Tak- & membranduk i plast.

Nej tack plast, blandad

Inga föroreningar och sammansatta material m.m. Ej Farligt avfall.

Vad händer med plast, blandad?

Materialet samlas in, sorteras och materialåtervinns i första hand. Energiåtervinnings förekommer, lokala och geografiska förutsättningar avgör.

Ragn-Sells materialnummer 737001
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Nej
Avsättningsmaterial Nej