MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

HDPE

High-density polyethylene

Materialet avser endast produkter innehållande Hög Densitets Polyeten (HDPE). Typiska produkter kan vara dunkar.

rs_737020-hdpe.png
Färgkod plast

Plast

737020

Ladda ner materialblad för HDPE
HDPE

PDF

Ja tack hdpe

Rena rör tillverkade av HDPE

Nej tack hdpe

Andra plastsorter eller förorenade produkter

Vad händer med hdpe?

Går till materialåtervinning under vissa förutsättningar såsom kvantitet och lokala mottagningsmöjligheter. Kontakta Ragn-Sells för mer information om vad vi gör på din ort.

Ragn-Sells materialnummer 737020
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Nej
Avsättningsmaterial Nej