MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

EPS, Expanderad polystyren, vit

EPS, Expanded polystyrene, white, industry

Materialet avser endast produkter innehållande vit expanderad polystyren (EPS). Typiska produkter såsom cellplast och frigolit.

rs_737080-eps-vit.png

Plast

737080

Ja tack eps, expanderad polystyren, vit

Rena produkter tillverkade av vit EPS

Nej tack eps, expanderad polystyren, vit

Andra plastsorter eller förorenade produkter innehållande EPS

Vad händer med eps, expanderad polystyren, vit?

Går till materialåtervinning under vissa förutsättningar såsom kvantitet och lokala mottagningsmöjligheter. Kontakta Ragn-Sells för mer information om vad vi gör på din ort.

Ragn-Sells materialnummer 737080
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Nej
Avsättningsmaterial Nej