MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

EPS, Expanderad polystyren, färgad

EPS, Expanded polystyrene, coloured, industry

Materialet avser endast produkter innehållande expanderad polystyren (EPS). Typiska produkter såsom cellplast och frigolit.

rs_737082-eps-fargad.png
Färgkod plast

Plast

737082

Ja tack eps, expanderad polystyren, färgad

Rena produkter tillverkade av färgad EPS

Nej tack eps, expanderad polystyren, färgad

Andra plastsorter eller förorenade produkter innehållande EPS

Vad händer med eps, expanderad polystyren, färgad?

Går till materialåtervinning under vissa förutsättningar såsom kvantitet och lokala mottagningsmöjligheter. Kontakta Ragn-Sells för mer information om vad vi gör på din ort.

Ragn-Sells materialnummer 737082
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Nej
Avsättningsmaterial Nej