Tidningar och journaler

Newspapers and magazines

Materialet avser cirkulerade tidningar, tidskrifter och journaler. Journaler är tidningar tryckt på glättat och ibland bestruket papper. Tidningar och journaler får ej lämnas i bärkassar eller plastpåsar utan enbart löst i kärlet. Exempel på vad som får ingå i detta material är dags- och veckotidning, magasin, reklamblad, kataloger (postorder, telefon, resekataloger och liknande), broschyrer och skriv/ritpapper.

Tidningar och journaler
Tidningar och journaler
Tidningar och journaler
Färgkategori

Papper

Materialnummer

726632

Ja tack tidningar och journaler Ja

Kataloger, Reklamblad, Broschyrer, Tidningar, Magasin

Nej tack tidningar och journaler Nej

Wellpapp, Förpackningar, Bärkassar, Kuvert, Omslagspapper, Böcker

Vad händer med tidningar och journaler?

Materialet samlas in, sorteras och balas för att sedan transporteras till materialåtervinning. Fibrerna i pappersförpackningar och wellpapp kan återvinnas upp till sju gånger innan de är utslitna. Vid papperstillverkning av returmaterial sparas 15 procent av den energin som går åt vid papperstillverkning med ny råvara.

Första hjälpen

Ragn-Sells materialnummer 726632
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej
En man i varselkläder lastar av en container från en lastbil med en fjärrkontroll. Bakom syns en tegelbyggnad och blå himmel.

Containertjänster - företag

Ragn-Sells har containrar i många olika utföranden och storlekar och kan anpassa dem efter våra kunders behov.