MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Tidningar och journaler

Newspapers and magazines

Materialet avser cirkulerade tidningar, tidskrifter och journaler. Journaler är tidningar tryckt på glättat och ibland bestruket papper. Tidningar och journaler får ej lämnas i bärkassar eller plastpåsar utan enbart löst i kärlet. Exempel på vad som får ingå i detta material är dags- och veckotidning, magasin, reklamblad, kataloger (postorder, telefon, resekataloger och liknande), broschyrer och skriv/ritpapper.

rs_726638_tidningar_journaler.png
rs_mtrl_papper.png

Papper

726638

Ladda ner materialblad för Tidningar och journaler
726638.pdf

pdf, 44,30 kb

Ja tack tidningar och journaler

Kataloger, Reklamblad, Broschyrer, Tidningar, Magasin

Nej tack tidningar och journaler

Wellpapp, Förpackningar, Bärkassar, Kuvert, Omslagspapper, Böcker

Vad händer med tidningar och journaler?

Materialet samlas in, sorteras och balas för att sedan transporteras till materialåtervinning. Fibrerna i pappersförpackningar och wellpapp kan återvinnas upp till sju gånger innan de är utslitna. Vid papperstillverkning av returmaterial sparas 15 procent av den energin som går åt vid papperstillverkning med ny råvara.

Ragn-Sells materialnummer 726638
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej