MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Pappershylsor

Paper cores

Pappershylsor eller bobiner vilket är en pappersprodukt som används för att rulla upp annat material på, är brun till färgen och kan tas emot i lös eller butiksbalad form. Det kan även vara kantskydd eller mellanlägg som är gjorda av brun pappersfiber. Mindre hylsor tex från hushållsrullar och toalettpappersrullar skall läggas i behållare för pappersförpackningar.

rs_726603_pappershylsor.png
rs_mtrl_papper.png

Papper

726603

Ja tack pappershylsor

Pappershylsor, Bobiner, Kantskydd

Nej tack pappershylsor

Pappersförpackningar, Tidningar, Andra pappersfraktioner

Vad händer med pappershylsor?

Materialet samlas in, sorteras, balas och går till nyproduktion av pappersprodukter.

Ragn-Sells materialnummer 726603
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej