MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Pappersförpackningar

Paper packaging

Materialet avser pappersförpackning, kartonger och wellpapp från hushåll. Förpackningarna ska vara rengjorda och ihopvikta. Exempel på pappersförpackningar är pastapaket, äggkartonger, cornflakespaket, mjölk- och juiceförpackningar, sockerpåsar, hundmatsäckar, bärkassar, presentpapper, wellådor till TV, stereo, möbler, omslag till bokklubbsböcker.

rs_726600_pappersforpackningar.png
rs_mtrl_papper.png

Papper

726600

Ja tack pappersförpackningar

Lådor, Kartonger, Kassar, Paket, Rullar, Emballage

Nej tack pappersförpackningar

Kontorspapper, Tidningar, Böcker, Pärmar, Kuvert, Broschyrer, Reklamblad

Vad händer med pappersförpackningar?

Materialet samlas in, sorteras och balas för att sedan transporteras till materialåtervinning. Fibrerna i pappersförpackningar och wellpapp kan återvinnas upp till åtta gånger innan de är utslitna. Vid papperstillverkning av returmaterial sparas 15% av den energin som går åt vid papperstillverkning med ny råvara.

Ragn-Sells materialnummer 726600
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej