MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Blandpapper

Office paper

En blandad pappersfraktion, bestående av både vita och bruna pappersfibrer.

rs_726620_blandpapper.png
rs_mtrl_papper.png

Papper

726620

Ja tack blandpapper

Blandat returpapper, Tidningar, Wellpapp, Kontorspapper

Nej tack blandpapper

Inget plastbelagt papper, Fönsterkuvert

Vad händer med blandpapper?

Materialet samlas in, sorteras och balas för att sedan transporteras till materialåtervinning. Pappersfibrerna kan återvinnas upp till sju gånger innan de är utslitna.

Ragn-Sells materialnummer 726620
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej