MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Papper kontor

Office paper

Materialet avser papper som uppkommer i kontorsverksamhet. Det får högst förekomma 10% tidningar i detta material för att det skall klassificeras som kontorspapper.

rs_726633_papper_kontor.png
rs_mtrl_papper.png

Papper

726633

Ladda ner materialblad för Papper kontor
726633.pdf

pdf, 90,71 kb

Ja tack papper kontor

Blanketter, Formulär, Anteckningar, Utskrifter

Nej tack papper kontor

Wellpapp, Pärmar, Kuvert, Mappar, Bärkassar, Förpackningar

Vad händer med papper kontor?

Materialet samlas in, sorteras och balas för att sedan transporteras till materialåtervinning. Pappersfibrerna kan återvinnas upp till sju gånger innan de är utslitna. Vid papperstillverkning av returmaterial sparas 15 procent av den energin som går åt vid papperstillverkning med ny råvara.

Ragn-Sells materialnummer 726633
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej