MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Stål Klass 711 gjutj prima styckeg

Steel Grade 711 cast prime new scrap pieces

Materialet avser gjutjärnsskrot – prima styckskrot.

rs_335186_stal_klass_711.png
Färgkod metall

Metall

335186

Ja tack stål klass 711 gjutj prima styckeg

Gjutjärnskrot fritt från emaljerat och bränt skrot, Målat eller plastbehandlat skrot.

Nej tack stål klass 711 gjutj prima styckeg

Oskrotade förbränningsmotorer, växellådor från motorfordon, radiatorer, pannsektioner, roster, rusor eller spiselskrot, begagnade rör med mindre godstjocklek än 8 mm. Rör med något slag av beläggningar. Vid förekomst av skadliga beläggningar gäller vitesbestämmelser (beläggningar är sådant som avsatts på rören i samband med deras användning eller skadliga beläggningar t.ex. blymönja)

Vad händer med stål klass 711 gjutj prima styckeg?

Materialet återvinns.

Ragn-Sells materialnummer 335186
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ