MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Rostfritt SS 2383-2, spån

Stainless steel SS 2383-2, shavings

Rostfritt 2382 12% Cr i spånform.

rs_335133_stainlesssteel_shavings.png
Färgkod metall

Metall

335133

Ja tack rostfritt ss 2383-2, spån

Spån från bearbetning av metall, endast SS2383

Nej tack rostfritt ss 2383-2, spån

Får ej innehålla spån eller bitar av annan metall/kvalitet.

Vad händer med rostfritt ss 2383-2, spån?

Omsmältning till nytt stål i samma kvalitet.

Ragn-Sells materialnummer 335133
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja