MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Rostfritt SS 2371

Stainless steel SS 2371

Rostfritt SS 2371, 18% Cr, 10% Ni.

rs_335131_stainless-steel_SS2371.png
Färgkod metall

Metall

335131

Ladda ner materialblad för Rostfritt SS 2371
335131.pdf

pdf, 38,08 kb

Ja tack rostfritt ss 2371

Endast rostfritt SS 2371

Nej tack rostfritt ss 2371

Får ej innehålla spån eller bitar av annan metall/kvalitet.

Vad händer med rostfritt ss 2371?

Omsmältning till nytt stål i samma kvalitet.

Ragn-Sells materialnummer 335131
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja