MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Metallförpackningar

Metal containers

Materialet avser konservburkar, kaviartuber och aluminiumfolie. Även lock och kapsyler av metall är förpackningar, som med fördel kan återvinnas. Metallburkar med rester av färg eller lösningsmedel ska lämnas som farligt avfall. Burkar som är helt urskrapade och torra kan läggas i behållare för metallförpackningar. Elektriska och elektroniska produkter i metall lämnas som elavfall. Metallföremål som inte är förpackningar, till exempel stekpannor, bestick och plåthinkar, lämnas till återvinningscentralen som grovavfall.

rs_335164_metallforpackningar.png
Färgkod metall

Metall

335164

Ja tack metallförpackningar

  • Konservburkar, Formar, Alu-folie, Tuber, Lock, Kapsyler

Nej tack metallförpackningar

Kastruller, Värmeljus, Stekpannor, Bestick, Hinkar, Kärl, Elavfall

Vad händer med metallförpackningar?

Metallförpackningarna levereras till återvinningsanläggning. Där sorteras och processas förpackningarna för att kunna levereras till stål- och metallverk.

Ragn-Sells materialnummer 335164
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej