MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Kabel, Mix metallisk ledare

Cable, mixed

Avser all kabel med metallisk ledare som inte är farligt avfall.

rs_334965-kabel_mix_metallisk_ledare.png
Färgkod metall

Metall

334965

Ja tack kabel, mix metallisk ledare

All elkabel med ledare av metall

Nej tack kabel, mix metallisk ledare

Optokabel, Stålwire, Oljefylld kabel och annan kabel som är farligt avfall

Vad händer med kabel, mix metallisk ledare?

Omsmältning till ny metall.

Ragn-Sells materialnummer 334965
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Nej
Avsättningsmaterial Nej