MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Kabel, bland/industri, CU

Copper cable

Material omfattar kablar och ledare av koppar.

rs_334952_kopparkabel.png
Färgkod metall

Metall

334952

Ja tack kabel, bland/industri, cu

Kablar av koppar, Kopparledare

Nej tack kabel, bland/industri, cu

Fiberkablar, Kablar av andra metaller

Vad händer med kabel, bland/industri, cu?

Material granuleras och smälts om.

Ragn-Sells materialnummer 334952
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja