MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Brandsläckare

Fire extinguisher

Brandsläckare innehållande pulver, vatten och skum.

Brandsläckare piktogram
Färgkod metall

Metall

113203

Ja tack brandsläckare

Brandsläckare

Nej tack brandsläckare

Aerosoler, Gasflaskor, Tändare, Brandsläckare innehållande Halon

Vad händer med brandsläckare?

Släckmedlet separeras ifrån brandsläckaren och metallen i brandsläckaren återvinns.

Skyddsutrustning

Skyddsglasögon
Skyddshandskar

Första hjälpen

På huden: Tvätt med tvål och vatten I ögonen: Skölj med vatten i flera minuter om problematik kvarstår kontakta läkare.

Vid spill på mark

Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Placera i lämpligt kärl avsedd för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 113203
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods JA
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej