MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Blandskrot

Mixed metal scrap

Materialet avser olika typer och former av järn- och metallskrot.

rs_335160_blandskrot.png
Färgkod metall

Metall

335160

Ja tack blandskrot

Ventilationsrör, Stålreglar, Plåtband, Plåt- och gjutjärnsbadkar, verktyg

Nej tack blandskrot

Elektronik, Farligt Avfall, Flytande avfall, Hushållsavfall, Brännbart avfall

Vad händer med blandskrot?

Järn- och metallskrot levereras till återvinningsanläggning. Där sorteras och processas skrotet för att kunna levereras till stål- och metallverk.

Ragn-Sells materialnummer 335160
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej