MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Bly, mjuk

Scrap Lead Soft

Mjukt bly, rent

rs_335007_bly_mjukt.png
Färgkod metall

Metall

335007

Ladda ner materialblad för Bly, mjuk
335007.pdf

pdf, 39,53 kb

Ja tack bly, mjuk

Får innehålla förkläden, draperier kragar som använts som strålskydd vid röntgen.

Nej tack bly, mjuk

Ej legerat hårt bly

Vad händer med bly, mjuk?

Omsmältning till nya produkter.

Ragn-Sells materialnummer 335007
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja