MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Aluminium, profil, rena

Aluminum Extrusions

Rena strängpressade aluminiumprofiler.

rs_334921_alu_profil_rena.png
Färgkod metall

Metall

334921

Ladda ner materialblad för Aluminium, profil, rena
334921.pdf

pdf, 37,45 kb

Ja tack aluminium, profil, rena

Omålade aluminiumprofiler, rena, eloxerade

Nej tack aluminium, profil, rena

Målade profiler, andra aluminiumdelar, annan metall

Vad händer med aluminium, profil, rena?

Omsmältning till nya produkter.

Ragn-Sells materialnummer 334921
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja