MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Aluminium, profil, målade

Aluminum Extrusions

Rena strängpressade aluminiumprofiler målade.

rs_334920_alu_profil_malade.png
Färgkod metall

Metall

334920

Ladda ner materialblad för Aluminium, profil, målade
334920.pdf

pdf, 37,62 kb

Ja tack aluminium, profil, målade

Målade aluminiumprofiler, får även innehålla omålade

Nej tack aluminium, profil, målade

Andra aluminiumdelar, annan metall

Vad händer med aluminium, profil, målade?

Omsmältning till nya produkter.

Ragn-Sells materialnummer 334920
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja