MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Aluminium med järn

Irony aluminum

Aluminium blandningar max 30% järn.

rs_334904_alu_med_jarn.png
Färgkod metall

Metall

334904

Ladda ner materialblad för Aluminium med järn
334904.pdf

pdf, 38,36 kb

Ja tack aluminium med järn

Aluminium blandad med ståldelar t ex trädgårdsmöbler, blandade legeringar

Nej tack aluminium med järn

Blandningar med mer än 30% järn

Vad händer med aluminium med järn?

Omsmältning till nya produkter.

Ragn-Sells materialnummer 334904
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja