MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Aluminium kärl och plåt

Scrap aluminum vessels and sheet metal

Aluminium, blandat kärl och plåt.

rs_334917_alu_karl_och_plat.png
Färgkod metall

Metall

334917

Ladda ner materialblad för Aluminium kärl och plåt
334917.pdf

pdf, 38,26 kb

Ja tack aluminium kärl och plåt

Kärl och plåtmaterial i aluminium

Nej tack aluminium kärl och plåt

Får ej innehålla gjutaluminium eller andra metaller

Vad händer med aluminium kärl och plåt?

Omsmältning till nya produkter.

Ragn-Sells materialnummer 334917
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja