MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Järn och metaller

De flesta människor som ser en ser en slängd läskburk anser att det bara är slöseri, men vi ser 25 gram råmaterial -  allt beror på inställning. Vi identifierar många resurser i flödet av avfall som genereras av det moderna samhället, och vi jobbar ständigt för att förbättra våra metoder att frigöra dessa resurser så att de kan återinträda i kretsloppet som en ny råvara.

Till järn och metaller hör bland annat metallförpackningar, rostfria saker, aluminium, kablar och annat blandat skrot. 

Alla avfall som tillhör kategorin finns i menyn till vänster. Det går också bra att använda sökrutan här ovanför.