MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Planglas, rent

Flat glass, clean

Materialet avser endast rent glas från tex glasmästeri eller glasbearbetare. Det kan vara plana glasskivor, skärv och härdat glas.

rs_753400_planglas.png
Färgkod glasförpackningar ofärgat

Glas

753403

Ja tack planglas, rent

Fönsterglas, Skärv, Plana glasskivor, Härdat glas

Nej tack planglas, rent

Laminatglas, Färgat glas, Glasförpackningar, Spegelglas, Brandglas, Blyglas, Keramiskt glas, övrigt sammansatt glas.

Vad händer med planglas, rent?

Cirkulär lösning till nytt planglas genom sortering, behandling och kontroll. Glaset som varit avfall blir glasråvara enligt ”End of Waste” kriterier. Vid avvikelser går materialet till materialåtervinning av annan glasprodukt.

Ragn-Sells materialnummer 753403
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja