MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Planglas i ram

Flat glass in frame

Materialet avser endast fönster/dörr och isolerrutor t.ex av trä, plast och aluminium, som inte ska återvinnas till nytt planglas. Materialet får innehålla persienner och beslag. Fönsterna kan vara trasiga. Det går även bra att transportera dem i container. EJ innehåll av PCB eller asbest.

rs_753402-fonster_i_traram.png
Färgkod glas

Glas

753402

Ja tack planglas i ram

Hela eller trasiga fönster/dörrar av planglas i ram, t.ex. ram av trä, plast eller aluminium.

Nej tack planglas i ram

Glasförpackningar, Laminerat glas, Keramiskt glas, Brandglas, Blyglas och övriga sammansatta glas. Fönster får ej innehålla PCB eller asbest.

Vad händer med planglas i ram?

Materialet återvinns ej till nytt planglas utan kan återvinnas till annan glasprodukt såsom t.ex. förpackningar eller glasull. Materialåtervinning/energiutvinning av ramar, persienner och ev. beslag. Återvinningsgrad bedöms efter behandling, kontroll och sortering.

Ragn-Sells materialnummer 753402
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej