MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Planglas i ram

Flat glass in frame

Materialet avser endast fönster/dörr av planglas i ram som består av ex. trä, plast och aluminium, får innehålla persienner och beslag. Ej innehåll av PCB. Ej Laminerat glas, keramiskt glas, spegelglas, brandglas eller blyglas dessa sorteras ut i annan fraktion.

rs_753402-fonster_i_traram.png
Färgkod glas

Glas

753402

Ja tack planglas i ram

Fönster/Dörr av planglas i ram (t.ex. trä, plast, aluminium)

Nej tack planglas i ram

Glasförpackningar, Laminerat glas, Keramiskt glas, Brandglas, Blyglas, Övriga sammansatta glas.

Vad händer med planglas i ram?

Cirkulär lösning till ursprungsprodukt genom sortering, behandling och kontroll, avfall blir råvara enligt ”End of Waste” kriterier. Vid avvikelser går materialet till materialåtervinning av annan glasprodukt. Materialåtervinning/energiutvinning av ramar, persienner och ev. beslag, återvinningsgrad bedöms efter behandling, kontroll och sortering.

Ragn-Sells materialnummer 753402
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej