MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Laminatglas

Laminate glass

Materialet avser laminerat glas, säkerhetsglas, glasräcken, ex. vindrutor på fordon. EJ glas i ram, keramiskt glas, spegelglas, brandglas eller blyglas. Dessa sorteras ut i annan fraktion.

rs_753401_laminatglas.png
Färgkod glas

Glas

753401

Ladda ner materialblad för Laminatglas
753401_Laminatglas.pdf

pdf, 117,51 kb

Ja tack laminatglas

Laminerat glas, Säkerhetsglas, Glasräcken

Nej tack laminatglas

Planglas i ram, Glasförpackningar, Keramiskt glas, Brandglas, Blyglas och övrigt sammansatt glas.

Vad händer med laminatglas?

Cirkulär lösning till ursprungsprodukt genom behandling, kontroll och sortering. Materialåtervinning till annan glasprodukt vid avvikelser efter behandling, kontroll och sortering.

Skyddsutrustning

Skyddshandskar

Övrigt

Vid spill på mark. Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Placera i lämpligt kärl avsedd för avfall.

Ragn-Sells materialnummer 753401
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej