MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Glasförpackningar, färgat

Glass packaging, coloured

Materialet avser alla former av glasförpackningar med färgat glas. Lock och kapsyler sorteras som metallförpackning.

rs_753460_glas_fargat.png
Färgkod glasförpackningar färgat

Glas

753460

Ja tack glasförpackningar, färgat

Burkar, Flaskor

Nej tack glasförpackningar, färgat

Porslin, glödlampor, keramik, kristall, bilrutor, ofärgat glas

Vad händer med glasförpackningar, färgat?

Materialet samlas in, rensas och krossas för att sedan transporteras till återvinningsstation.

Ragn-Sells materialnummer 753460
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej