MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Tensider, flytande, alkalisk, FA

Surfactants, liquid, alkaline, HW

Materialet avser flytande tensid med pH>12.

rs_478202_tensider_flytande.png
Färgkod farligt avfall

Surt eller alkalist

478202

Ja tack tensider, flytande, alkalisk, fa

Flytande tensider med pH > 12 eller med innehåll av miljöfarliga ämnen. T.ex. naturavfettningar eller så kallade miljövänliga avfettningar.

Nej tack tensider, flytande, alkalisk, fa

Organiska lösningsmedel.

Vad händer med tensider, flytande, alkalisk, fa?

Materialet destrueras.

Skyddsutrustning

Skyddsglasögon 
Handskar 

Första hjälpen

På huden: Tvätt med tvål och vatten I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare

Vid spill på mark

Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Placera i lämpligt kärl avsedd för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 478202
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Ja
ADR/Farligt gods JA