MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Spillolja

Waste oil

Materialet avser alla typer av hel- och halvsyntetiska smörjoljor samt mineraloljor. I detta material får ej förekomma lösningsmedel, bensin, PCB eller klorhaltiga ämnen. Små mängder av dessa material kan sänka flampunkten eller på annat sätt påverka spilloljan negativt. Vid osäkerhet – kontakta Ragn-Sells.

rs_536228_spillolja.png
Färgkod farligt avfall

Oljor

536228

Ladda ner materialblad för Spillolja
536228.pdf

pdf, 50,19 kb

Ja tack spillolja

Alla typer av smörjande oljor, Syntetiska (hel- och halv), Mineraliska, Motorolja, Hydraulolja, Växel/kedjeolja

Nej tack spillolja

Transformatoroljor, Vatten, Fasta ämnen, Lösningsmedel, Bromsvätska, Glykol, Animaliska- eller biologiska oljor

Vad händer med spillolja?

Materialet samlas in och renas, provtas, kvalitetssäkras och kontrolleras. Därefter skickas den vidare för regenerering där den materialåtervinns och blir till ny basolja.

Skyddsutrustning

Skyddsglasögon

Kemhandskar

Förkläde

Första hjälpen

På huden: Tvätt med tvål och vatten I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare

Övrigt

Vid spill på mark: Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Placera i lämpligt kärl avsedd för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 536228
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods JA
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja