MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Smörjfettsrester, blandat

Lubricating grease residues

Materialet avser fasta smörjfettsrester.

rs_522952_smorjfettrester_blandat.png
Färgkod farligt avfall

Fetter

522952

Ja tack smörjfettsrester, blandat

Fasta fetter, Fettpatroner, Fettburkar i mindre behållare (ca max 26 liter).

Nej tack smörjfettsrester, blandat

Olja, Sprayburkar, Isocyanat (fogskum)

Vad händer med smörjfettsrester, blandat?

Materialen separeras och återvinns genom energiåtervinning och materialåtervinning.

Skyddsutrustning

Handskar 

Första hjälpen

På huden: Tvätt med tvål och vatten I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare

Vid spill på mark

Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Placera i lämpligt kärl avsedd för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 522952
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods JA