MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Smörjfettrester, industri

Lubricating grease

Materialet avser alla typer av fasta fetter, fettburkar och fat i större emballage (≈ 25 liter) som går att tömma ur sin förpackning. Avsett kärl måste kunna förslutas med lock före transport. Inga större mängder silikon per emballage eller metallkomponenter eller andra verktyg får förekomma.

rs_522953_smorjfetter_industri.png
Färgkod farligt avfall

Fetter

522953

Ladda ner materialblad för Smörjfettrester, industri
522953.pdf

pdf, 50,33 kb

Ja tack smörjfettrester, industri

Smörjfetter

Nej tack smörjfettrester, industri

Olja, Träpinnar, Textilier, Stålrester, Kullager, Silikon, Fasta rester

Vad händer med smörjfettrester, industri?

Materialet samlas in och transporteras till anläggning där behandling sker. Fettresterna energiutvinns.

Skyddsutrustning

Tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm (visir)

Handsskydd: Nitrilgummi, PVC

Första hjälpen

På huden: Tvätt med tvål och vatten I ögonen: Skölj med ögonskölj

Övrigt

Vid spill på mark: Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Samla upp i kärl avsett för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 522953
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja