Smörjfettrester, industri

Lubricating grease

Materialet avser alla typer av fasta fetter, fettburkar och fat i större emballage (≈ 25 liter) som går att tömma ur sin förpackning. Avsett kärl måste kunna förslutas med lock före transport. Inga större mängder silikon per emballage eller metallkomponenter eller andra verktyg får förekomma.

Smörjfettrester, industri
Smörjfettrester, industri
Smörjfettrester, industri
Färgkategori

Fetter

Materialnummer

522953

Ja tack smörjfettrester, industri Ja

Smörjfetter

Nej tack smörjfettrester, industri Nej

Olja, Träpinnar, Textilier, Stålrester, Kullager, Silikon, Fasta rester

Vad händer med smörjfettrester, industri?

Materialet samlas in och transporteras till anläggning där behandling sker. Fettresterna energiutvinns.

Skyddsutrustning

Tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm (visir)

Handsskydd: Nitrilgummi, PVC

Första hjälpen

På huden: Tvätt med tvål och vatten I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare

Vid spill på mark

Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Samla upp i kärl avsett för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 522953
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja
En man i varselkläder lastar av en container från en lastbil med en fjärrkontroll. Bakom syns en tegelbyggnad och blå himmel.

Containertjänster - företag

Ragn-Sells har containrar i många olika utföranden och storlekar och kan anpassa dem efter våra kunders behov.