Smittförande avfall, FA

Infectious waste, HW

Smittförande avfall från sjukhus och andra vårdinrättningar.

Smittförande avfall, FA
Smittförande avfall, FA
Smittförande avfall, FA
Färgkategori

Riskavfall och läkemedel

Materialnummer

617611

Ja tack smittförande avfall, fa Ja

Kanyler, Odlingar, Bandage, Övrigt material som är konstaterat eller misstänkt smittförande.

Nej tack smittförande avfall, fa Nej

Vävnad, Organ, Animalierelaterade material, Radioaktivt material.

Vad händer med smittförande avfall, fa?

Materialet skall vara förpackat på sådant sätt att inget läckage uppstår. Går till förbränning i godkänd anläggning.

Skyddsutrustning

Skyddsglasögon
Andningsmask
Kemhandskar
Förkläde

Första hjälpen

På huden: Tvätt med tvål och vatten I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare Vid hudpenetration (kanylstick) kontakta sjukvård för provtagning.

Vid spill på mark

Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Placera i lämpligt kärl avsedd för smittförande avfall. Desinficera ytor som materialet kommit i kontakt med.

Ragn-Sells materialnummer 617611
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods JA
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej
En man i varselkläder lastar av en container från en lastbil med en fjärrkontroll. Bakom syns en tegelbyggnad och blå himmel.

Containertjänster - företag

Ragn-Sells har containrar i många olika utföranden och storlekar och kan anpassa dem efter våra kunders behov.