MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Smittförande avfall, FA

Infectious waste, HW

Smittförande avfall från sjukhus och andra vårdinrättningar.

rs_617611_smittforande_avfall-fa.png
Färgkod farligt avfall

Riskavfall och läkemedel

617611

Ladda ner materialblad för Smittförande avfall, FA
617611.pdf

pdf, 60,06 kb

Ja tack smittförande avfall, fa

Kanyler, Odlingar, Bandage, Övrigt material som är konstaterat eller misstänkt smittförande.

Nej tack smittförande avfall, fa

Vävnad, Organ, Animalierelaterade material, Radioaktivt material.

Vad händer med smittförande avfall, fa?

Materialet skall vara förpackat på sådant sätt att inget läckage uppstår. Går till förbränning i godkänd anläggning.

Skyddsutrustning

Skyddsglasögon
Andningsmask
Kemhandskar
Förkläde

Första hjälpen

På huden: Tvätt med tvål och vatten I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare Vid hudpenetration (kanylstick) kontakta sjukvård för provtagning.

Vid spill på mark

Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Placera i lämpligt kärl avsedd för smittförande avfall. Desinficera ytor som materialet kommit i kontakt med.

Ragn-Sells materialnummer 617611
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods JA
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej