MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Slam, oljehaltigt

Sludge, oil contaminated

Materialet avser slam från oljeavskiljare, bilvårdsanläggningar och verkstäder i tank. Lösningsmedel och polymerer får ej förekomma.

rs_536398_slam_oljehaltigt.png
Färgkod farligt avfall

Oljor

536398

Ladda ner materialblad för Slam, oljehaltigt
536398.pdf

pdf, 51,18 kb

Ja tack slam, oljehaltigt

Oljehaltigt slam från oljeavskiljare

Nej tack slam, oljehaltigt

Polymerdispersioner, Lösningsmedel, Latrin, Organiskt material som gräs

Vad händer med slam, oljehaltigt?

Oljan separeras ut och återvinns.

Skyddsutrustning

Tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm (visir)

Handsskydd: PVC eller Kloropen

Första hjälpen

På huden: Tvätta med tvål och vatten I ögonen: Skölj med ögonskölj

Ragn-Sells materialnummer 536398
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods JA
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej