MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Rökdetektorer

Smoke detectors

Materialet avser rökdetektorer innehållande Am-241. Inga andra isotoper än Am-241 är tillåtna.

rs_517521_rokdetektor.png
Färgkod farligt avfall

Radioaktivt

517521

Ladda ner materialblad för Rökdetektorer
517521.pdf

pdf, 50,92 kb

Ja tack rökdetektorer

Rökdetektorer innehållande Am-241

Nej tack rökdetektorer

Detektorer märkta ”Cerberus”, Detektorer innehållande andra radioaktiva isotoper än Am-241.

Vad händer med rökdetektorer?

Materialet samlas in och går till slutförvaring.

Skyddsutrustning

Tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm (visir)

Handsskydd: Nitrilgummi, Butylgummi

Första hjälpen

På huden: Tvätta med tvål och vatten I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare

Ragn-Sells materialnummer 517521
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods JA
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej