PCB, olja, 2-50 PPM

Polychlorinated Biphenyles (PCB) contaminated oil, 2-50 ppm

Materialet avser PCB kontaminerad olja med mellan 2-50 ppm PCB. Inga fasta föremål får förekomma. Det skall finnas analysprotokoll med PCB-halten vid klassificering och omhändertagande. Om PCB-halten understiger 2 ppm betraktas oljan som vanlig spillolja. Även låga halter PCB kan förorena stora mängder material, exempelvis spillolja. Vid osäkerhet, kontakta kemist.

PCB, olja, 2-50 PPM
PCB, olja, 2-50 PPM
PCB, olja, 2-50 PPM
Färgkategori

PCB haltigt

Materialnummer

496951

Ja tack pcb, olja, 2-50 ppm Ja

PCB-olja 2-50 ppm

Nej tack pcb, olja, 2-50 ppm Nej

Pinnar, Trasor, Burkar, Fat, Skyddskläder

Vad händer med pcb, olja, 2-50 ppm?

Materialet transporteras till anläggning med specialtillstånd där det bränns vid hög temperatur.

Skyddsutrustning

Tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm (visir)

Handsskydd: Nitrilgummi, PVC

Andningsskydd: A-filter

Första hjälpen

På huden: Tvätt med tvål och vatten I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare

Vid spill på mark

Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Se säkerhetsdatablad. Samla upp i kärl avsett för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 496951
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods JA
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja
En man i varselkläder lastar av en container från en lastbil med en fjärrkontroll. Bakom syns en tegelbyggnad och blå himmel.

Containertjänster - företag

Ragn-Sells har containrar i många olika utföranden och storlekar och kan anpassa dem efter våra kunders behov.