MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

PCB, olja, 2-50 PPM

Polychlorinated Biphenyles (PCB) contaminated oil, 2-50 ppm

Materialet avser PCB kontaminerad olja med mellan 2-50 ppm PCB. Inga fasta föremål får förekomma. Det skall finnas analysprotokoll med PCB-halten vid klassificering och omhändertagande. Om PCB-halten understiger 2 ppm betraktas oljan som vanlig spillolja. Även låga halter PCB kan förorena stora mängder material, exempelvis spillolja. Vid osäkerhet, kontakta kemist.

rs_496951_olja_pcb.png
Färgkod farligt avfall

PCB haltigt

496951

Ladda ner materialblad för PCB, olja, 2-50 PPM
496951.pdf

pdf, 51,58 kb

Ja tack pcb, olja, 2-50 ppm

PCB-olja 2-50 ppm

Nej tack pcb, olja, 2-50 ppm

Pinnar, Trasor, Burkar, Fat, Skyddskläder

Vad händer med pcb, olja, 2-50 ppm?

Materialet transporteras till anläggning med specialtillstånd där det bränns vid hög temperatur.

Skyddsutrustning

Tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm (visir)

Handsskydd: Nitrilgummi, PVC

Andningsskydd: A-filter

Första hjälpen

På huden: Tvätt med tvål och vatten I ögonen: Skölj med ögonskölj, kontakta läkare

Övrigt

Vid spill på mark. Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Se säkerhetsdatablad. Samla upp i kärl avsett för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 496951
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods JA
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja