MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

PCB-haltiga fogmassor, emballerat

PCB-containing jointing compounds, packed

PCB-haltiga fogmassor från rivning och sanering.

rs_496900_pcb-haltiga-fogmassor.png
Färgkod farligt avfall

PCB haltigt

496900

Ladda ner materialblad för PCB-haltiga fogmassor, emballerat
496900.pdf

pdf, 46,57 kb

Ja tack pcb-haltiga fogmassor, emballerat

PCB-haltiga fogmassor, Kontaminerade betong/tegelrester, Skyddskläder och övriga saneringsrester. Samlas i plastsäckar, fat eller storsäck

Nej tack pcb-haltiga fogmassor, emballerat

Asbest

Vad händer med pcb-haltiga fogmassor, emballerat?

PCB-haltiga fogmassor omhändertages för energiutvinning i högtemperaturugn.

Skyddsutrustning

Skyddsglasögon

Andningsmask

Kemhandskar

Skyddskläder (engångsoverall)

Första hjälpen

På huden: Tvätt med tvål och vatten I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare

Övrigt

Vid spill på mark: Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Placera i lämpligt kärl avsedd för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 496900
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods JA
UN nummer 3152/3432
Insamlingsmaterial Nej
Avsättningsmaterial Nej