MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Organiska peroxider

Organic peroxides

Materialet avser organiska peroxider, härdare. Dessa kan vara både fasta och flytande och har olika UN-nummer. De får inte blandas med andra material då explosionsartade bränder kan uppstå. Inga andra typer av härdare får förekomma. Separera alltid härdaren från limbasen (resinet) för att undvika reaktioner vid omhändertagandet.

rs_01_pilar.png
Färgkod farligt avfall

Härdare

553720

Ladda ner materialblad för Organiska peroxider
553720.pdf

pdf, 68,46 kb

Ja tack organiska peroxider

Organiska peroxidhärdare

Nej tack organiska peroxider

Andra typer av härdare, Väteperoxid, Syror, Baser, Oxidationsmedel, Aminer, Organiska ämnen

Vad händer med organiska peroxider?

Materialet samlas in och går till energiutvinning.

Skyddsutrustning

Tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm (visir)

Handsskydd: Butylgummi, nitrilgummi, neopren

Första hjälpen

På huden: Tvätta med tvål och vatten I ögonen: Skölj med ögonskölj

Ragn-Sells materialnummer 553720
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods JA
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej